Våra tjänster

Y beach-4821377_1920.jpg
Stöd inom HR, organisation och grupputveckling

Personalfrågor, chefsstöd och organisationsutveckling. Eller likväl individcoachning, utbildning och grupputveckling. Dagens HR-roll är både bred och affärsnära, och innehåller därtill ett spektrum av smala experttjänster. Daniel tar roller som extern eller intern HR-chef för bolag som inte är så stora att rollen och behovet kräver en heltid. Han gör även inhopp när organisationen är i behov av tillfälligt strategiskt stöd. 

Y forrest-2762484_1920.jpg
Branscharbete

Tillsammans har vi över 40 års erfarenhet av arbete som konsult inom samhällsbyggnadssektorn, från expertis inom brand och arkitektur till breda generalister idag. Vi både känner och gillar vår bransch! 

Idag stöttar Jannice båda branschorganisationerna för arkitekter dvs Innovationsföretagen och Sveriges Arkitekter. Hon är ordförande i bägge organisationernas råd för arkitektföretag, som tillsammans har ett 30-tal medlemsföretag. 

Y drone-2203709_1920.jpg
Stöd till företag eller organisationer

En majoritet av våra kunder är konsultföretag, där vi stöttar ledning, chefer och ägare i frågor som rör organisationens alla huvudprocesser. Våra uppdrag kan röra nytt partnerprogram, HR-processer, tjänsteutveckling, styrelsefrågor eller annan utveckling som omorganisationer eller förvärv. Vi stöttar även med intern utbildning, säljledning eller chefsstöd i t ex förändringsarbete. 

Y aerial-4812437_1920.jpg
Föreläsningar, utbildning och coachning

Korta inhopp är en del av vår vardag som ger oss båda mycket energi. Vi gör därför gärna båda korta eller långa inhopp inom våra respektive kompetensområden. Uppdraget kan vara att coacha chefer, hålla utbildningar eller föreläsa om branschläget. Variation stimulerar oss.