top of page

Våra tjänster

Y beach-4821377_1920.jpg
Stöd inom HR, organisation och grupputveckling

Personalfrågor, chefsstöd och organisationsutveckling. Eller likväl individcoachning, utbildning och grupputveckling. Dagens HR-roll är både bred och affärsnära, och innehåller därtill ett spektrum av smala experttjänster. Daniel tar roller som extern eller intern HR-chef för bolag som inte är så stora att rollen och behovet kräver en heltid. Han gör även inhopp när organisationen är i behov av tillfälligt strategiskt stöd. 

Y forrest-2762484_1920.jpg
Branscharbete

Tillsammans har vi över 40 års erfarenhet av arbete som konsult inom samhällsbyggnadssektorn, från expertis inom brand och arkitektur till breda generalister idag. Vi både känner och gillar vår bransch! 

Idag stöttar Jannice båda branschorganisationerna för arkitekter dvs Innovationsföretagen och Sveriges Arkitekter. Hon är ordförande i bägge organisationernas råd för arkitektföretag, som tillsammans har ett 50-tal medlemsföretag. 

Y drone-2203709_1920.jpg
Stöd till ägare och ledning

En majoritet av våra kunder är konsultföretag, där vi stöttar ledning, chefer och ägare i frågor som rör organisationens alla huvudprocesser. Våra uppdrag kan röra nytt partnerprogram, HR-processer, tjänsteutveckling, styrelsefrågor eller annan utveckling som omorganisationer eller förvärv. Vi stöttar även med intern utbildning, säljledning eller chefsstöd i t ex förändringsarbete. 

Ägarförändringar, sammanslagning och förvärv

Samhällsbyggnadsbranschen genomgår en konsolidering, och det blivit en naturlig del i utvecklingen för allt fler bolag att växa genom olika former av samgåenden. Vi har erfarenhet från ett tjugotal förvärv och sammanslagningar av bolag, både på den svenska och nordiska marknaden. Tjänster vi bistår den ena eller båda sidor med kan vara sök, urval, strategi och due diligensen inom HR. Därtill organisations-, kultur- och processtöd under den avslutande, men kanske allra viktigaste, samgåendefasen. 

Y aerial-4812437_1920.jpg
Föreläsningar, utbildningsinsatser, moderatorsuppdrag och coachning

Korta inhopp är en del av vår vardag som ger oss båda mycket energi. Vi gör därför gärna båda korta eller långa inhopp inom våra respektive kompetensområden. Uppdraget kan vara att coacha chefer, hålla utbildningar eller föreläsa om branschläget. Variation stimulerar oss. 

bottom of page