top of page

Om oss 

Tillsammans täcker våra kompetenser ett konsultbolags både operativa och företagsledande delar. Var för sig är vi starka på människor och dess relationer, respektive på entreprenörskap och dess affärer.

En av oss är en energirik uppstartare, den andre en trygg avslutare.

Jannice Johansson Steijner.jpg
  • Linkedin Social Ikon
Jannice Johansson Steijner

Jannice är husarkitekt i botten och har varit yrkesverksam i drygt tjugo år. Initialt verksam som hus- och inredningsarkitekt på koncept, ett medelstort arkitektkontor, före riktningen ändrades mot mer ledarskap, strategiarbete och branschfrågor.

 

Verksam som partner och i olika chefsroller på Tengbom bl a som marknadschef, affärsområdeschef och vice VD. Därutöver varit VD för NOTE, en mindre designstudio och Kod Arkitekter, ett medelstort arkitektkontor med fokus på bostäder.

"Fokus på ständiga förbättringar med bibehållet affärsfokus är en av mina starkaste sidor. Särskilt mot kreativa konsultföretag. För att lyckas implementerar jag nya verktyg och rutiner, och introducerar förändringar i organisationen med entusiasm. Det är när förutsättningarna ändras jag får energi och mina förmågor kommer till sin rätt. Jag har förmåga att hantera osäkerhet och upplevs då stabil och stöttande. Och eftersom jag är ganska hängiven, ger jag inte upp när jag möter motstånd." 

Portr%C3%83%C2%A4tt_Studion_Aug_2018
Daniel Steijner
  • Linkedin Social Ikon

Daniel har varit verksam som konsult inom samhällsbyggnads-sektorn sedan 1998. Mellan 2007-2010 var Daniel brandchef för AstraZenecas verksamhet i Sverige, och 2010-2019 verksam i NIRAS, ett konsultföretag inom samhällsbyggnad. 

 

Sedan 2007 har Daniel innehaft chefs- och ledarroller inom olika områden, exempelvis Brandchef, Verksamhetschef, Stabschef, Kvalitets- och miljöchef och mellan åren 2013-2019 HR-chef. Företagen Daniel har arbetat med har varit allt från mindre bolag till globala koncerner verksamma i ett stort antal länder.

Daniel är utbildad inom personligt ledarskap, organisations-utveckling och förändringsledning på Gestaltakademin.

"Tiden som chef över brand- och säkerhet på AstraZeneca gav mig en djup insikt i hur komplicerat det är att leda större grupper och navigera i komplexa organisationer, både vertikalt och horisontellt. Det gav mig också en önskan om att lära mig att hantera detta och skapa grupper och organisationer som kan utvecklas och bidra i en större helhet. Det var i det skedet jag släppte min ingenjörsbakgrund och riktade in mig på spåret med utveckling av människor, grupper och organisationer." 

bottom of page