Kreativa  

  tillsammans_

-

Tjänster
 

Strategisk rådgivning, organisationsutveckling, coachning, förändringsledning, utbildning, affärsstrategi eller branschkunskap. Våra tjänster tar sig många namn. Här hittar du uppslag kring hur vi kan stötta dig och din organisation, även om nya samarbeten oftast uppstår från en personlig relation. 

Daniel & Jannice
 

En brandingenjör som blev organisationsutvecklare, tillsammans med en arkitekt som slutat rita fasader sedan länge, vad blir det?

Läs mer om vår bakgrund, personliga styrkor och kompetenser här.

Uppdragsgivare

Vår kund är ofta ett konsultföretag verksam i en kreativ bransch. Men lika ofta en branschorganisation, eller ett produktföretag, med koppling till samhällsbyggnadssektorn. 

 

 

© 2020 av steijner co create // JJS